Hjälp med boutredning

Hjälp med boutredning

Boutredning är ett samlingsnamn för upprättande av bouppteckning, dödsboförvaltning och arvskifte samt avveckling av dödsboet.

Bouppteckning

I bouppteckningen fastställer man vilka som är arvtagare och hur egendomsförhållandena ser ut. Bouppteckningen ligger till grund för bodelning och arvskifte. I samband med att bouppteckningen upprättas görs alltid utförliga utredningar om tillgångar och skulder, försäkringar och släktförhållanden.

Dödsboförvaltning

Förvaltning av och ansvar för dödsboet omfattar allt praktiskt som t ex att betala räkningar, se till att posten eftersänds och så vidare. Utöver den rent ekonomiska förvaltningen kan dödsboförvaltning även innebära kontakt med mäklare, hyresvärd, auktionsfirma och städfirma. Vi kan även ta hand om deklarationer, skatteinbetalningar, lagfartsansökningar och övriga myndighetskontakter.

Arvskifte

Om det är fler än en delägare i dödsboet upprättas enligt lag alltid ett arvskifte. Här regleras avvecklingen och fördelningen av tillgångarna i dödsboet. Då samtliga delägare har godkänt arvskiftet utbetalas arvslotter. Arvskiftet kan ses som ett avslut där man t ex gör avsättningar för gravskötsel, framtida skatter och liknande.


Brist i boet

Om dödsboets tillgångar inte täcker samtliga skulder är det viktigt att inga betalningar görs efter dödsfallet. Här kan vi ta hand om kontakterna med fordringsägarna. Genom en korrekt hantering och förvaltning av dödsboet riskerar inte delägarna att bli betalningsansvariga för dödsboets skulder.

Sociala medier

Många av oss är idag ute på sociala medier, där vi skapat egna konton som på t.ex Facebook, Twitter, Instagaram m.m
När någon nära gått bort kan det vara jobbigt att ständigt bli påmind av bilder och kommentarer som dyker upp i nyhetsflödet. Nu kan vi, i samarbete med Aftercloud, hjälpa er att stänga ner de aktiva konton ni önskar. 
Som anhörig kan ni själva välja om det är något ni vill ha tillgång till, då sparas detta på en länk där ni själva får gå igenom vad ni vill spara innan kontot stängs.

Kontakta oss

  • Livsarkivet Logga
  • Min sida Logga
  • Familjesidan.se Logga