Planera begravning

Val av begravningsceremoni

Det finns få händelser i livet som förändrar ens tillvaro så radikalt som när en anhörig avlider – att känna osäkerhet inför allt som ska ordnas är därför helt naturligt. Du är varmt välkommen att vända dig till oss på Bergs Begravningsbyrå, så hjälper vi dig att ta hand om allt som behöver ordnas före, under och efter begravningen.

En av de första saker du har att ta ställning till är vilken form av begravningsceremoni som ska hållas.

Kyrklig begravning

Kyrklig begravning är den begravningsceremoni som fortfarande är vanligast i Sverige. Om den utförs med en präst i svenska kyrkan som officiant, och därmed enligt kyrkans ordning, kallas ceremonin mer officiellt begravningsgudstjänst. Dess tema, markerat i begravningsbönen, är minnet av den avlidne, tröst och medkänsla med de efterlevande och påminnelse om det kristna hoppet om uppståndelse och evigt liv.

Borgerlig begravning

En borgerlig begravningsakt är en ceremoni som kan utformas helt fritt efter den avlidnes eller de anhörigas önskemål. Tvärtemot vad många tror, kan den borgerliga ceremonin innehålla religiösa inslag. I många fall förekommer diktläsning och musik som centrala delar.

Berith, Moa och Elly på Bergs Begravningsbyrå är utbildade borgerlig begravningsförrättare och hjälper er gärna att utforma och hålla i begravningsakten efter ert önskemål.

I vissa fall har kommuner utsedda officianter som oftast kan åta sig uppdrag.

Ceremonier enligt andra trossamfund

Andra trossamfund har sina speciella begravningsceremonier som kan äga rum i samfundets lokal eller i allmänna gravkapell.

Som auktoriserad begravningsbyrå har vi stor respekt för de olikheter som är knutna till olika religioner och kulturer och hjälper dig oavsett religion och kultur.

Musik och dikter

Ett annat av de val man står inför är vilken typ av musik som ska spelas. En traditionell begravningsgudstjänst inleds och avslutas alltid med orgelmusik. Det är inte ovanligt att man förutom eller istället för orgelmusik önskar solosång, körsång eller musik för något annat instrument. Vi hjälper vi till att ordna musiken utifrån dina musikönskemål. För att redan nu ge dig lite hjälp har vi sammanställt två sidor där du kan söka efter musik och även verser och dikter.

Klicka här för förslag på Musik>>
Klicka här för förslag på Verser och dikter>>

Gravsten

Vi har tagit fram en skrift som heter ”Stenar berättar”, som är tänkt att vara en inspirationskälla inför valet av gravsten. Ingen kräver av dig att du ska vara poet eller filosof för att du ska fundera ut gravsten. Det behövs inte heller. Att åstadkomma en sten som berättar en historia behöver varken vara en fråga om stor skaparkraft eller slöseri med pengar. Välkommen in och hämta ditt exemplar av skriften ”Stenar berättar”.

  • Livsarkivet Logga
  • Min sida Logga
  • Familjesidan.se Logga